تداوم
تعریف وسیع و قابل قبول تداوم,
بر اورده کردن احتیاجات امروز , بدون اینکه رفع احتیاج نسلهای اینده را به خطر بیندازیم 
گزارش برونت لند 1987
اوغور با سعی در کم کردن تاثیر به محیط زیست در دراز مدت سعی میکند در رابطه با تداوم راه حلهای تازه ارائه بدهد.
استراتژی تداوم ما
توسعه محصولات سازگار با محیط زیست به منظور تولید ارزشهای بالای فن اوری با بازده بالاتر برای مشتریها 
مشارکت اوغور/مشتریها/تامین کنندها کلید تداوم زنجیر ارزشهای زندگی و کاری ماست. 
سرمایه گذارانمان با وابستگی, مهارت, علم و خلاقیتشان فرق بوجود می اورند. فکرهای خوب در بازار کار تیدیل به موفقیتهای بزرگ میشود و شکل بینظیر شرکت ما را تشکیل میدهد. روی علم و قابلیتهای انسانهایمان سرمایه گذاری میکنیم و وابسته به روند تداوم هستیم.